Op 21 september 2017 heeft de invitational conference plaatsgevonden over de opleidingen in de publieke gezondheid. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds het informeren van het veld over de stand van zaken rondom het landelijk werkgeverschap en anderzijds om gezamenlijk te kijken naar de toekomst van de arts Maatschappij en Gezondheid en welke mogelijkheden er zijn om de instroom in de opleidingen te verhogen. 

 

verslag invitational conference opleidingen

 

Het LOSGIO is op deze bijeenkomst door twee bestuursleden vertegenwoordigd. We hebben ons droombeeld van de toekomst gedeeld met de zaal. Lees het droombeeld.

 

Ook de droombeelden van een hoogleraar sociale geneeskunde en van het opleidingsinstituut NSPOH kwamen aan bod. Er is tevens gefilmd tijdens de bijeenkomst. Zodra de beelden tot één mooi filmpje zijn samengevoegd, komt dit natuurlijk ook online te staan. Houd de website in de gaten!

Deel dit artikel: