Word jij ook arts Maatschappij & Gezondheid? 

Wil je arts Maatschappij en Gezondheid worden? Dan kun je van 1 augustus t/m 14 september solliciteren voor een opleidingsplek. Word je geselecteerd, dan kom je in dienst van de nieuwe landelijk werkgever SBOH.

 

Als arts Maatschappij & Gezondheid (arts M&G) sta je midden in de maatschappij. Afhankelijk van je specialisatie houd je je bezig met onderwerpen als obesitas en kindermishandeling, antibioticaresistentie en Q-koorts, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde of de gevolgen van kunstgraskorrels op de gezondheid van mensen. Daarbij richt je je de ene keer op een specifiek onderwerp of een bepaalde groep mensen. Maar uiteindelijk zet je je altijd in voor de gezondheid van de hele bevolking.

 

Vernieuwing opleiding

Belangrijk om te weten is dat de opleiding tot arts M&G per 1 januari 2019 wordt vernieuwd. De vernieuwing heeft betrekking op de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensisch arts en medische milieukunde en de hierbij horende tweede fase-opleiding tot arts M&G. Grootste verandering is dat aios meer ruimte krijgen om bruggen te bouwen. Niet alleen tussen de klinische zorg en de sociale geneeskunde, maar ook tussen het sociale domein en de publieke gezondheidszorg, en tussen de verschillende profielen M&G. Er is daarnaast veel aandacht voor academisering binnen het vakgebied. Concreet betekent dit dat er meer (klinische) stages en keuzestages in de opleiding worden ingebouwd. Zo zorgen we voor verbreding van het vakgebied en leiden we artsen op voor de toekomst.

 

Meer weten?

Op de nieuwe website www.artsmg.nl vind je alle informatie over het landelijk werkgeverschap en de sollicitatieprocedure voor een opleidingsplek. Ook kun je meer lezen over de profielopleidingen jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding, forensisch arts en arts medische milieukunde, plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. Daarnaast kun je – van 1 augustus t/m 14 september – online solliciteren voor een opleidingsplek.

Deel dit artikel: