Voor de herziening van de KNMG-gedragsregels, zoeken wij artsen die mee willen denken en praten tijdens een aantal verdiepingsbijeenkomsten. De KNMG-gedragsregels vormen de ruggengraat van het professionele handelen van artsen en een goede patiëntenzorg. Ze vormen de basis van juridisch-ethische richtlijnen, handreikingen en standaarden van de beroepsgroep.

 

Eerder organiseerde de KNMG al twee algemene bijeenkomsten waarin de hoofdlijnen van de gedragsregels en de verhouding arts-patiënt uitgebreid aan bod kwamen. Nu willen we vier – meer arts-gerichte – onderwerpen verder uitdiepen.

We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk ‘verschillende soorten’ artsen deelnemen. Daarom nodigen we ook graag aiossen uit voor deze bijeenkomsten. 

 

De KNMG-gedragsregels vormen de ruggengraat van het professionele handelen van artsen en een goede patiëntenzorg. Ze vormen de basis van juridisch-ethische richtlijnen, handreikingen en standaarden van de beroepsgroep.

 

Arts als collega: dinsdag 8 juni en woensdag 9 juni
Wat is gewenst gedrag op de werkvloer? Wat is nodig voor een veilig werk- en leerklimaat? Welke randvoorwaarden kunnen artsen hierin scheppen? En hoe kunnen we dat in de gedragsregels opnemen?

 

Arts en maatschappij: donderdag 10 juni en dinsdag 15 juni.
Een arts werkt niet alleen voor een individuele patiënt, maar levert ook een bijdrage aan de maatschappij als geheel. Welke verantwoordelijkheid hebben artsen als collectief of individu voor de volksgezondheid? Hebben artsen ook een verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de gezondheidszorg? Welke rol speelt diversiteit in het werk van een arts? En heeft een arts in de media een verantwoordelijkheid vanwege zijn beroep? Hoe kan de KNMG de ideeën over deze onderwerpen opnemen in de gedragsregels?

 

Arts als individu: dinsdag 22 juni en woensdag 23 juni.

Moet je als arts ook goed voor jezelf zorgen? En moet een arts het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld niet te roken en gezond te leven? Ben je altijd arts, ook buiten werktijd? Ben je in je eentje verantwoordelijk voor goede zorg, of deel je die verantwoordelijkheid? Vallen dergelijke zaken te regelen in de gedragsregels en hoe zou dat moeten?

 

Arts en niet-reguliere behandelwijzen: woensdag 30 juni en donderdag 1 juli.
Is het standpunt van de KNMG-gedragsregel over niet-reguliere behandelwijzen ook aan herziening toe?

 

Als jij wilt meepraten, meld je dan aan via de link bovenaan de vacature. 

Deel dit artikel: