LOSGIO

Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding

LOSGIO vertegenwoordigt aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde