Een stage voor aios M+G die plezier beleven aan zoeken, ontdekken en improviseren in de volle breedte van de publieke (gezondheids)zorg.

Kijk direct op https://www.stageetalage.nl/stageplaats/dit-is-goede-zorg/ of lees hieronder meer informatie.

 

Talrijke interventies kunnen bijdragen om de volksgezondheid te beschermen en te bevorderen. Welke interventie je inzet is afhankelijk van de context. Dat betekent enerzijds dat inzicht nodig is in data en behoeften van een populatie voor wie de interventie bedoeld is en anderzijds dat er altijd sprake is van professionele keuzes. Wat wel en wat niet te doen? De dialoog over ‘goede zorg’ staat binnen de publieke gezondheidszorg nog in de kinderschoenen. Om de dialoog te stimuleren is de website www.ditisgoedezorg.nl gestart. Als inspiratiebron voor professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg. En als podium om ‘good practices’ zichtbaar te maken en ook het gesprek daarover met andere medisch specialisten, beleidsmakers en bestuurders te verstevigen. Tijdens deze stage ga je op ontdekkingstocht in het rijke zorgaanbod dat beschikbaar is vanuit o.a. GGD’en, zorgverzekeraars, regionale ondersteuningsstructuren (ROS) en gemeenten. Wat maakt dat de professionals betrokken bij een specifieke interventie/ zorgaanbod het goede zorg vinden? En wat vind jij zelf eigenlijk goede zorg? Je schrijft mee aan informatieve blogs die worden geplaatst op de website www.ditisgoedezorg.nl en draagt bij aan het organiseren van on- en offline dialogen. Door voorbeelden van ‘good practices’ te beschrijven en met professionals te bespreken, stimuleren we de professionele dialoog over ‘goede zorg’. Vanuit het motto ‘wat je aandacht geeft groeit’. Een stage voor aios M+G die plezier beleven aan zoeken, ontdekken en improviseren in de volle breedte van de publieke (gezondheids)zorg.

Meer informatie: https://www.ditisgoedezorg.nl/inspiratie/

 

De stage vindt plaats vanuit huis.
Zodra coronamaatregelen het toelaten zullen dialogen op locaties worden georganiseerd.

Deel dit artikel: