De MissieVeerkracht krijgt steeds meer aanhangers. Daarmee worden de vele bottom-up initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de gezondheid en veerkracht in de samenleving verbonden. Dat is juist nodig in deze tijden van de coronacrisis. Ook LOSGIO doet mee aan MissieVeerkracht.

 

Het LOSGIO verbindt alle Artsen Maatschappij+Gezondheid, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen van de toekomst. Gezamenlijk zorgen zij ervoor zorgen dat alle Nederlanders van de wieg tot aan het graf op een gezonde manier en naar hun eigen kunnen optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dankzij het LOSGIO weten deze bevlogen en ambitieuze jonge artsen elkaar te vinden, zodat zij optimaal kunnen samenwerken.

 

In de visie van het LOSGIO bevorderen sociaalgeneeskundigen een maatschappij waarin ieder mens tot optimale gezondheid kan komen. Sociaalgeneeskundigen zetten zich in om de (volks)gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen en te bevorderen. Niet het behandelen van ziekte, maar preventie en participatie zijn de uitgangspunten.

 

Wij signaleren belangrijke risico‚Äôs en uitdagingen in relatie tot gezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere maatschappelijk benadering en aanpak vragen. Wij werken aan een krachtigere sociale geneeskunde in Nederland om het belang en de zichtbaarheid van preventie te benadrukken. Wij streven nadrukkelijk naar denken buiten hokjes en willen de verbinding tussen alle zorgsectoren verbeteren in het belang van iedereen. Samen met MissieVeerkracht willen wij deze beweging maken. 

 

Kijk voor meer informatie op https://www.federatievoorgezondheid.nl/missieveerkracht/

Deel dit artikel: