ALV

Op 16 mei 2024 om 20:00 uur vindt de LOSGIO ALV digitaal plaats. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

Op 11 mei 2023 vindt de LOSGIO ALV digitaal plaats. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

Op 18 maart 2022 vindt de LOSGIO ALV direct aansluitend aan het aios-congres plaats. Zowel de aiosdag als de ALV en de aansluitende borrel vinden dit jaar nog digitaal plaats. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

Op 12 mei 2021 is het tijd voor de LOSGIO ALV. Vanwege de aanhoudende coronacrisis vindt de ALV dit jaar wederom digitaal plaats. Van 19:30-20:00 is het officiële deel, daarna is er een leuke activiteit zodat je de kans krijgt om je collega’s binnen de sociale geneeskunde beter te leren kennen. 

Tijdens het aioscongres op 23 maart zou zoals gebruikelijk ook de jaarlijkse ALV van het LOSGIO plaatsvinden, traditioneel het moment waarop het nieuwe bestuur officieel van start gaat. Helaas konden het congres en daarmee de ALV op dit moment niet doorgaan. 

Op 25 maart vindt de derde algemene ledenvergadering (ALV) van het LOSGIO plaats. Deze wordt gehouden aansluitend aan het aios-congres, om 15:45 uur bij de Schola Medica te Utrecht. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

Op 26 maart vindt de tweede algemene ledenvergadering (ALV) plaats van het LOSGIO. Deze wordt aansluitend op de Aiosdag gehouden bij de Schola Medica te Utrecht. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

Op 6 maart vindt de eerste algemene ledenvergadering (ALV) plaats van het LOSGIO. Deze wordt aansluitend op de AIOS-dag gehouden te Utrecht. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!