Het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) bestaat al sinds de jaren tachtig, maar is op 30 juni 2016 een zelfstandige vereniging geworden voor én door aios sociale geneeskunde (arts Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts).

 

Alle aios kunnen lid worden van de vereniging. LOSGIO is opgericht met als doel de belangen te behartigen van alle aios. Het LOSGIO wil dit doen door het bewaken van én bijdragen aan de kwaliteit van de opleidingen en door een signalerende rol te spelen en zo op te komen voor de aios. Daarnaast richten we ons als vereniging ook op kennisverbreding, internationalisering en op leuke activiteiten waar aios uit verschillende deelgebieden elkaar kunnen leren kennen. 

 

Hoe zit de vereniging in elkaar?

LOSGIO leden stellen jaarlijks het beleid vast en kiezen het Algemeen Bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Het Algemeen Bestuur wordt gekozen voor de duur van twee jaar. Naast het Algemeen Bestuur zijn er een aantal commissies waar actieve aios aan deel kunnen nemen. Daarnaast nemen LOSGIO leden namens de aios deel aan verschillende opleidingscommissies van wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinrichtingen. We hebben verder contact met andere aios verenigingen en de KNMG en nemen deel aan fora waar over de toekomst van de sociaal geneeskundige en de opleiding gesproken wordt, zoals het Platform Medisch Leiderschap en de Stuurgroep Kwaliteit Opleiding Sociale Geneeskunde. 

 

Structuur LOSGIO (PDF)

Deel dit artikel: