Actueel

De arts Maatschappij + Gezondheid is een geneeskundig specialist die zich sterk maakt voor de publieke gezondheid. Je zorgt niet voor één, maar voor iedereen. Niet altijd in de spreekkamer, maar juist in de maatschappij. Iets voor jou? Op 1 februari 2021 start de nieuwe sollicitatieperiode voor verschillende (profiel)opleidingen én de nieuwe opleiding tot vertrouwensarts.

De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is 18 november ondertekend door 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg. Samen met de partijen die in 2017 de intentieverklaring ondertekenden, bestrijken de organisaties nu het volledige zorglandschap.  Zo komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland. 

Werkgroep Zorg 2025 vindt dat de zorg groener moet en kan! Op 1 oktober werd daarom Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. In onze Green Paper doen we een oproep vanuit jonge zorgprofessionals om de zorg nú gezamenlijk en structureel te vergroenen. Tijdens de Nationale Klimaatdag op 12 oktober 2020 gaan we hierover in gesprek met verschillende partijen uit de zorg.

Sociaal geneeskundigen zijn bij uitstek de collega’s die de pandemie van alle kanten bekijken. Tijd dus om hen aan het woord te laten. Medisch Contact sprak met vier hoogleraren en afdelingshoofden over wat corona betekent voor hun ‘verwaarloosde’ vak. Want aan de academie zijn artsen maatschappij + gezondheid bar weinig te vinden. 

De laatste jaren timmert de sociale geneeskunde meer aan de weg. Dat is nodig, want de geneeskundige specialismen (Maatschappij + Gezondheid, verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde) zijn bij veel geneeskundestudenten nog relatief onbekend.

Op 8 april is het Landelijk Opleidingsplan arts M+G 2020 voorlopig vastgesteld door het College Geneeskundig Specialisten (CGS). Dit plan wordt pas na veldraadpleging bij andere beroepsgroepen, werkgevers en andere belanghebbenden definitief vastgesteld.

Bericht van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband: hoewel de eerst COVID-19-piek achter ons ligt, werken veel artsen nog steeds onder bijzondere omstandigheden. Om artsen gericht te kunnen ondersteunen bij het werken in deze omstandigheden, is de LAD een onderzoek gestart onder artsen in dienstverband. 

Veelgestelde vragen opleiding n.a.v. de situatie rond COVID-19. Bestemd voor aiossen van alle geneeskundige vervolgopleidingen. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) geeft antwoord.

Helaas is de ALV in maart niet doorgegaan ivm de corona-crisis. Om als Losgio toch verder te kunnen gaan en de nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen is er gezocht naar een digitale mogelijkheid. 

Mijn naam is Heleen ten Bruggencate. Ik ben sinds december 2017 werkzaam als arts bij De Arbodienst en vanaf januari 2019 ben ik gestart met de vervolgopleiding tot bedrijfsarts bij de NSPOH.

Ik ben Annemarie Bolt en ben in maart 2019 gestart met de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. Ik volg de richting jeugdgezondheidszorg, omdat ik al vanaf het begin van mijn geneeskundestudie geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van kinderen en daarbij graag op een preventieve manier wil bijdragen aan een gezonde jeugd.

De jaarverslagen van 2019 die bij ons binnen komen via de post zullen wij met jullie delen. 

Laat je stem horen en doe mee met de digitale ALV 2020 LOSGIO.

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn we helaas genoodzaakt de aiosdag, inclusief ALV, op 23 maart af te gelasten. We komen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum.

Bekijk de foto's van de aiosdag 2019.