Algemeen
Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), en het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV). Doel van het KCVG is het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van het verzekeringsgeneeskundig handelen. Onderzoeksprojecten worden door en met professionals uit de verzekeringsgeneeskunde uitgevoerd in de vorm van promotieonderzoek en kleinschalige projecten. Door het ontwikkelen en evalueren van instrumentarium, richtlijnen, en interventies dragen we bij aan het bevorderen van arbeidsparticipatie en re-integratie van mensen met gezondheidsklachten. Voor meer informatie ga naar www.kcvg.nl. De onderzoeksgroep bestaat uit verzekeringsartsen die hun dagelijks werk combineren met het verrichten van promotieonderzoek, senior onderzoekers, onderzoeksassistenten en hoogleraren.

 

Aanleiding promotietraject
Het versterken van de menselijke maat in de dienstverlening is een belangrijke pijler binnen UWV. Veel klanten hebben moeite met het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie over de gevolgen van de ziekte voor het arbeidsvermogen, het werk wat ze kunnen (blijven) uitvoeren en de stappen die zij moeten nemen in het kader van claimbeoordeling en/of re-integratie. Dit kan als zeer stressvol worden ervaren, hetgeen kan leiden tot gevoelens van oneerlijkheid of onrechtvaardigheid maar ook negatieve gevolgen kan hebben op de (mentale) gezondheid.
Dit promotieonderzoek heeft als doel meer kennis te vergaren over het begrip ‘sociale zekerheidsvaardigheden’ in de context van de claimbeoordeling en re-integratie en het ontwikkelen en evalueren van klantgerichte (communicatie)strategieën om zowel klanten als verzekeringsartsen op cruciale momenten in het proces te ondersteunen. Vragen die we met dit promotieonderzoek willen beantwoorden zijn o.a. hoe versterken we de dienstverlening van UWV, hoe maken we de dienstverlening passend voor de klant, en wat kan de verzekeringsarts hieraan bijdragen in zijn/haar communicatie met de klant. Het onderzoek neemt het huidige wettelijke kader als uitgangspunt en focust niet op aanpassing van wetgeving.
Dit onderzoek is ingebed binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG en sluit nauw aan bij lopende onderzoeken op het gebied van sociale zekerheidsvaardigheden, versterken van de eigen regie van de werknemer en de betrokken actoren (naasten, leidinggevenden, arboprofessionals).
Voor dit promotieonderzoek zoeken wij een enthousiaste verzekeringsarts (i.o.) die dit onderzoek naast een functie in de praktijk als verzekeringsarts uitvoert.

 

Wat ga je doen
• Verrichten van onderzoek op het terrein van de verzekeringsgeneeskunde, leidend tot een academische promotie.
• Presenteren en publiceren op (inter)nationale bijeenkomsten en in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften.
• Het volgen van opleiding op het gebied van projectmanagement, epidemiologie en statistiek. Het volgen van cursussen in verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek, gelieerd aan het onderzoeksthema, is onderdeel van het promotietraject.
• In beperkte mate het geven van groepsonderwijs aan medische studenten of studenten gezondheidswetenschappen.

Functie eisen
• Wij zoeken een enthousiaste verzekeringsarts, geregistreerd of in opleiding tot verzekeringsarts.
• Werkzaam bij UWV.
• Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en met publiceren over onderzoek.
• Ambitie om te promoveren.
• Kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en epidemiologie, of bereidheid dit te ontwikkelen.
• Goede communicatieve vaardigheden in het algemeen en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels in het bijzonder.
• Collegialiteit en motivatie om in een multidisciplinair teamverband te werken.

 

Tot aanbeveling strekt
• Ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
• Ervaring met het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen.
• Affiniteit met het geven van onderwijs.

Opmerkingen
• De vacature betreft een functie in deeltijd van minimaal 0.6 fte (3 dagen per week) en maximaal 0.8 fte (4 dagen per week), waarbij u de onderzoekswerkzaamheden combineert met uw functie in de praktijk als verzekeringsarts (i.o.) voor minimaal 1 dag per week.
• De mogelijkheden voor hybride werken zijn bespreekbaar.
• De vacature betreft een tijdelijke plaatsing voor de duur van het onderzoek: 6,5 jaar op basis van 3 dagen per week en 5 jaar op basis van 4 dagen per week.
• Bij combinatie met de opleiding tot verzekeringsarts is afhankelijk van opleidingseisen een andere verdeling van werkuren onderzoek/praktijk bespreekbaar.
• Deze plaatsing brengt in arbeidsrechtelijke c.q. voorwaardelijke zin geen wijzigingen met zich mee.
• Na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats betreffende de haalbaarheid van het traject. Mocht blijken dat afronding niet mogelijk zal zijn binnen de gestelde tijdslijnen, dan kan het promotietraject worden afgebroken. De aanstelling dient te worden afgesloten met de verdediging van een proefschrift.

 

De afdeling Gezondheidswetenschappen, sectie Sociale geneeskunde
Gezondheidswetenschappen bestaat uit drie secties, Sociale geneeskunde (inclusief Global Health), Gezondheidspsychologie (inclusief Verpleegkundig Onderzoek) en Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO). Bij de afdeling werken ongeveer 350 mensen, waarvan ongeveer 90 bij Sociale geneeskunde.
Sociale geneeskunde richt zich op drie thema’s: Jeugd, Maatschappij & Gezondheid; Arbeid & Gezondheid; en Global Health. Binnen deze secties werken collega’s vanuit verschillende disciplines samen aan hun kerntaken, het doen van top wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderscheidend onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met sociaal geneeskundige professionals en de organisaties waarin deze werken zoals GGD-en, UWV, arbodiensten.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoeksproject en de procedure kunt u contact opnemen met Dr. Femke Abma, senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050-3615081), Prof. Dr. Sandra Brouwer, hoogleraar Sociale Geneeskunde.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 050-3616971), of Drs. D. Holtkamp, manager Kennis & Innovatie SMZ.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-11534275).

Solliciteren
Motivatiebrief met CV kan tot en met maandag 4 september 2023 gestuurd worden aan Sonja Schut, secretaresse KCVG: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel dit artikel: