Nieuwsarchief 2017

Een aios die zijn of haar opleiding heeft afgerond moet zich vanaf 1 januari 2018 binnen een maand registreren als geneeskundig specialist of profielarts. De periode waarbinnen een aios met terugwerkende kracht als specialist of profielarts wordt ingeschreven, wordt bekort van drie maanden naar één maand. 

Als arts M&G kom je in de praktijk regelmatig voor dilemma’s rondom veiligheid te staan: (on)veiligheid thuis (kindermishandeling), in het milieu (bodemverontreiniging of roken), of bedreigingen door besmettelijke ziekten. Ook digitale innovaties, zoals social media en vergaande digitalisering van de administratie, eisen aandacht voor veiligheid.

Op 21 september 2017 heeft de invitational conference plaatsgevonden over de opleidingen in de publieke gezondheid. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds het informeren van het veld over de stand van zaken rondom het landelijk werkgeverschap en anderzijds om gezamenlijk te kijken naar de toekomst van de arts Maatschappij en Gezondheid en welke mogelijkheden er zijn om de instroom in de opleidingen te verhogen. 

De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) organiseert ook komend jaar weer het EPIET fellowship. Dit staat voor European Programme for Intervention Epidemiology Training.

Naast onze inzet op Nederlandse bodem, zijn we als LOSGIO ook lid van EuroNet MPRH, het Europese netwerk van sociaal geneeskundigen in opleiding. Driemaal per jaar is er een meeting om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De Spring Meeting vond dit jaar plaats in Straatsburg.

6 maart 2017 was het dan weer zo ver, de AIOS dag 2017. Meer dan 70 enthousiaste AIOS M&G, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde verzamelden zich bij de NSPOH. Het thema van dit jaar was ‘Slim voor de samenleving: innovatie in public en occupational health’.

Op 6 maart 2017 is het bestuur van het LOSGIO gewisseld. Het interimbestuur 2016-2017 heeft het afgelopen half jaar enorm veel werk verzet om van het LOSGIO, dat voorheen een overleg was, een goed gestroomlijnde vereniging te maken.