Ik doe dit onderzoek vanuit mijn hart

 

Naam AIOS:                

Mohan Verstegen.

 

In opleiding tot welk specialisme?:Mohan Verstegen

Ik ben in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, en daarbinnen de vrije richting. Formeel heb ik het profiel Beleid en Advies, maar uiteindelijk zal ik in de vrije richting afstuderen. Met deze afstudeerrichting kan je op veel plekken terecht: Defensie, bij de centrale of decentrale overheid. Ik zal mij meer gaan richten op beleidsvraagstukken, Public Health. Mijn vakgebied gaat over de gehele mens. Dit is bij uitstek positieve gezondheid en One Health bij elkaar.

 

Opleidingsinstelling:   

NSPOH.

 

Werkgever:                 

Defensie.

 

Wat onderzoek je:       

In mijn onderzoek ben ik op zoek naar de ervaringen van vrouwelijke militairen in de militaire gezondheidszorg en naar hoe zij die zorg ervaren en welke verbetermogelijkheden zij daarin zien. Dan gaat het specifiek over vrouw-gerelateerde condities. Van plassen in het wild tot omgaan met menstruatie als ze op oefening zijn, tot overgangsklachten en het consulteren van gynaecologen, bekkenbodemspecialisten en overgangsconsulenten. Het gaat over het hele palet aan vrouw-gerelateerde condities. Menstruatie en overgang als condities horen gewoon bij het leven en die kunnen zeker tot klachten leiden maar zijn in beginsel gewoon fysiologisch. Die fysiologie kan wel van invloed zijn op het functioneren als militair. Om een missie te kunnen uitvoeren moet je gezonde militairen hebben die kunnen doen waar ze voor zijn getraind. Wat zou nu mooier zijn als we de vrouwelijke militairen dezelfde kansen kunnen geven als de mannelijke militairen. Gezonde militairen zijn inzetbare militairen. We willen meer vrouwen behouden en kunnen inzetten binnen defensie. Binnen defensie hebben wij ons eigen zorgsysteem (eerste en tweedelijns). Wij proberen voor alle militairen goed te zorgen.

 

Hoe ben je tot de vraag voor het onderzoek gekomen:            

Ten eerste is het doen van wetenschappelijk onderzoek onderdeel van onze opleiding. In die opzet is het een verplichting. Inmiddels voel ik het als uitdaging en kans. Dat komt omdat het onderwerp waar ik onderzoek naar doe, vanuit mijn hart doe. Ik ben dusdanig gemotiveerd dat als ik in september een publicabel artikel heb geschreven, ik daarna nog wel verder ga met dit onderzoek. Ik ga na mijn afstuderen ook hiermee bezig zijn.

 

Wat trok jou juist in dit onderzoek:     

Ik doe veel met inclusie en gelijkwaardigheid. Dit onderzoek bood de kans om beiden te combineren. Dit is de reden waarom ik juist zo gemotiveerd ben. Ten tweede wil ik graag iets doen voor mensen die dit nodig hebben. Daar valt dit onderzoeksproject ook onder. Dit onderzoek valt voor mij helemaal op zijn plek en ik ben heel benieuwd. Het gaat om een kwalitatief onderzoek waarbij ik in eerste instantie drie focusgroepen heb samengesteld. Ik heb inmiddels deze drie focusgroepen gedaan en in principe kan ik nu gaan analyseren en schrijven. Dat hoop ik voor september afgerond te hebben. Mogelijk dat ik op basis van de analyse nog een focusgroep extra zal gaan doen, dat laat ik even van de definitieve analyse afhangen. Over dit onderwerp is nationaal nog niets en internationaal nog weinig geschreven. Wel over kleine deelgebiedjes maar niet over het gehele onderzoeksterrein.

 

Welke praktijkperikelen brachten jou tot juist deze onderzoeksvraag:             

De aanleiding is dat Defensie meer vrouwen wil aannemen en behouden enerzijds en het feit dat defensie de zorg zelf levert anderzijds. We moeten borgen dat er goede zorg geleverd kan worden. Defensie vindt goede personeelszorg belangrijk, dan moet dat ook voor vrouwen gelden. Dat is een stuk gelijkwaardigheid.

 

Welke kennis neem je vanuit het onderzoek mee terug de praktijk in.

Het onderzoek is een bevestiging van wat ik eigenlijk al wist: Op het moment dat je beleid maakt, moet je mensen zelf aan het woord laten. Pas dan krijg je een goed beeld. De beste ideeën krijg je door met mensen zelf te praten in plaats van over mensen.

 

Hoe heb je het onderzoek naast je studie, je werk en je privéleven geregeld:   

Gelukkig is  mijn huidige leidinggevende flexibel  en geeft daar voldoende tijd voor. Ik heb deze zomer geen vakantie, ik ga analyseren en typen. Maar: ik moet de kanttekening maken dat dit bij mij zo is. Hoe dit uitpakt, hangt af van de functie die de arts bekleedt. Defensie zou dit moeten willen verbeteren omdat goed onderzoek defensie wat kan opleveren.

 

Heb je nog tips voor het combineren van werk, opleiding en onderzoek aan andere AIOS:       

Zoek iets wat je na aan het hart ligt, waarin je vanuit jouw waardes toe gedreven wordt en probeer dus van je hobby je onderzoekswerk te maken.

 

Hoe vind jij de combinatie AIOS / onderzoek / werk:   

Onderzoek is onderdeel van het AIOS zijn. In de opleiding binnen Defensie krijg je veel kansen om je te ontwikkelen. Qua tijd gaat het vaak ten koste van privé. Dat is niet het nieuwe werken waar wij als Defensie mee aan de slag willen.

 

Wat zijn je verdere plannen:    

Ik wil een goed toekomstperspectief voor Defensie bieden. Als er vervolgvragen uit dit onderzoek komen wil ik zeker verder denken of ik daar mee aan de slag wil.

Deel dit artikel: