Het LOSGIO vertegenwoordigt aios Maatschappij en Gezondheid, Verzekeringsgeneeskunde en Bedrijfsgeneeskunde. Deze beroepsgroepen hebben elk een eigen netwerk. 

 

- De Jonge Arts M+G is het onderdeel van het LOSGIO gericht op de aios Maatschappij en Gezondheid

- De Jonge Bedrijfsarts is het onderdeel van het LOSGIO gericht op de aios Bedrijfsgeneeskunde

- Het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde staat los van het LOSGIO, maar werkt nauw met het LOSGIO samen om de belangen van de aios Verzekeringsgeneeskunde te vertegenwoordigen

 

Daarnaast kent het LOSGIO meerdere commissies:

- de Commissie Wetenschap

- de Commissie Internationalisering

- de Sportdagcommissie

- de Congrescommissie