LOSGIO is positief over het beloningsonderzoek van de SBOH. Het heeft de verschillen tussen de CAO’s van verschillende groepen artsen in opleiding inzichtelijk gemaakt. Wij ondersteunen de oproep van de SBOH en de motie van kamerlid Joba van den Berg voor betere primaire arbeidsvoorwaarden van de artsen in opleiding buiten het ziekenhuis. In lijn met de visie van De Jonge Specialist vindt LOSGIO dat we moeten streven naar gelijkwaardigheid in primaire en secundaire voorwaarden van alle CAO’s van artsen in opleiding, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

 

Dit zal ervoor zorgen dat artsen op basis van intrinsieke motivatie en passie de keuze kunnen maken voor de gewenste richting, zonder rekening te hoeven houden met de arbeidsvoorwaarden, primair dan wel secundair. Bovendien zorgt dit in onze ogen voor een gezond opleidingsklimaat voor alle artsen in opleiding. LOSGIO gaat hierover graag in gesprek met het ministerie en andere belanghebbenden.

 

Echter willen wij ook benadrukken dat een mogelijk belangrijker moment van keuze het salaris van de specialist is.

Zoals we hebben aangegeven tijdens het onderzoek van de SBOH moet gelijkwaardigheid in beloning natuurlijk niet alleen gelden tijdens de opleidingsduur, maar ook daarna. Op dit moment bestaat er een enorm groot gat tussen salarissen van artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Dit verschil zou kunnen leiden tot keuzes die niet gebaseerd zijn op intrinsieke motivatie en passie. Hoe groot deze invloed is, is echter onbekend en we roepen de werkgevers van alle specialismen dan ook op om zo’n zelfde onderzoek te doen voor de CAO’s van de specialisten. Logischerwijs maakt dit geen onderdeel uit van het onderzoek van de SBOH, als werkgever van AIOS.

Deel dit artikel: