Jaarplan LOSGIO 2020 

Als lid van EuroNet MRPH, Europees Netwerk van Public Health Artsen in Opleiding, mag LOSGIO bekend maken dat een AIOS sociale geneeskunde kans kan maken op een scholarship waarmee hij/zij zijn competenties als succesvolle en effectieve leider in Public Health kan verstevigen. 

 

Als AIOS Public Health in Euro pa erkent EuroNet dat aanvullende training op het gebied van projectmanagement, strategische planning, communicatie en leiderschap zeer belangrijk is. EuroNet werkt daarom samen met IEDC Bled School of Management in Slovenië. Uit deze samenwerking is nu een officiële call gekomen voor een scholarship voor het Young Managers Program (YMP) deze zomer in Slovenië.

 

De intensieve twee weekse summer school zal plaats vinden in Bled, Slovenie, van 28 juni tot 8 juli 2016. Het scholarschip zal 80% van de onderwijskosten dekken. Alle AIOS Public Health van landen aangesloten bij EuroNet kunnen hier kan op maken.

 

De deadline voor sollicitatie is al 8 mei, dus sla je slag!

 

De exacte call & sollicitatieprocedure: IEDC EuroNet scholarship call (final)

Voor meer informatie over EuroNet MRPH

Voor meer informatie over het Young Managers Program

Privacyverklaring

LOSGIO, gevestigd aan LOSGIO Postbus 19025 3501 DA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens

LOSGIO

Postbus 19025

3501 DA Utrecht

030 227 27 00

losgio.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Vionne van der Borden is de Functionaris Gegevensbescherming van LOSGIO. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LOSGIO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

  • Naam
  • E-mailadres

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LOSGIO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • LOSGIO analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

LOSGIO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van LOSGIO) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LOSGIO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Contactgegevens webformulieren 12 maanden Wij verwerken je persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LOSGIO deelt je geanonimiseerd IP-adres met Google Analytics. Daarvoor hebben wij met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten. Je IP-adres wordt daarbij versleuteld verwerkt. Wij delen daarbij geen andere gegevens met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. De geanonimiseerde gegevens die door Google Analytics worden verwerkt, zijn opgeslagen op servers in Amerika.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LOSGIO gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LOSGIO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie Functie Bewaartermijn
Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOSGIO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LOSGIO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LOSGIO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ALV

Via onderstaande knop kan je alle informatie en documenten van de Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen jaren terug vinden

 

ALV's LOSGIO 

 

 

Jaarplan

Via onderstaande knop kan je alle jaarplannen van de afgelopen jaren terug vinden

 

Jaarplannen 

  

 

Statuten

Het LOSGIO bestaat sinds 1983. Op 30 juni 2016 werd het LOSGIO officieel een vereniging en werden bij de notaris de eerste statuten van het LOSGIO vastgelegd. Download hier de statuten.

 

Statuten LOSGIO

 

 

Hier zullen de commissies te zien zijn. 

Louis Dukker

Voorzitter

Aios Verzekeringsgeneeskunde

Heleen ten Bruggencate

Vicevoorzitter

Aios bedrijfsgeneeskunde

Vionne van der Borden

Secretaris

Aios M&G (2e fase), profiel JGZ

Arne Koole

Penningmeester

Aios bedrijfsgeneeskunde

Tijs Rutgers

Bestuurslid

Aios M&G, profiel JGZ

Annemarie Bolt

Bestuurslid

Aios M&G, profiel JGZ

Het LOSGIO behartigt de belangen van de AIOS Maatschappij & Gezondheid, verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde.

 

In onderstaand document kun je meer lezen over de visie en missie van het LOSGIO.

 

Document Missie & visie LOSGIO

Hier staan de vacatures

Postadres

LOSGIO, Postbus 19025, 3501 DA Utrecht

 

KvK-nummer

66364825

 

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Instagram

@losgio_nederland

 

LinkedIn

linkedin.com/company/losgio

 

Webmaster

Suggesties of opmerkingen voor deze site? Relevant nieuws of agendapunten? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Direct contact opnemen met een van onze bestuursleden? Kijk dan op de bestuur-pagina

 

Stel je vraag

 

Je moet akkoord geven

Lid worden van het LOSGIO is heel eenvoudig: als je lid wordt van je wetenschappelijke vereniging en je bent aios, dan word je automatisch ook lid van het LOSGIO. De wetenschappelijke verenigingen dragen voor elk aios-lid 10 euro contributie af per jaar aan het LOSGIO. Het LOSGIO bekostigt hiermee verschillende activiteiten zoals de website, vergaderingen en kantoorkosten. 

 

Aios Maatschappij en Gezondheid

Profiel Jeugdgezondheidszorg

AJN - Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland  

 

Profiel Infectieziektebestrijding

NVIB - Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding  

 

Profiel Forensische geneeskunde

FMG - Forensisch Medisch Genootschap  

 

Profiel tubercolosebestrijding

VVAWT - Vereniging voor Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding 

 

Profiel Medische milieukunde

NVMM - Nederlandse Vereniging Medische Milieukunde 

 

Profiel Sociaal medische indicatiestelling en Advisering

Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen  

 

Profiel Beleid & advies

VAGZ - Vereniging Artsen Volksgezondheid  

 

Profiel donorgeneeskunde

NVDG - Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde  

 

Andere vragen over het lidmaatschap? 

Stuur een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO) bestaat al sinds de jaren tachtig, maar is op 30 juni 2016 een zelfstandige vereniging geworden voor én door AIOS sociale geneeskunde (arts Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts).

 

Alle aios kunnen lid worden van de vereniging. LOSGIO is opgericht met als doel de belangen te behartigen van alle aios. Het LOSGIO wil dit doen door het bewaken van én bijdragen aan de kwaliteit van de opleidingen en door een signalerende rol te spelen en zo op te komen voor de aios. Daarnaast richten we ons als vereniging ook op kennisverbreding, internationalisering en op leuke activiteiten waar aios uit verschillende deelgebieden elkaar kunnen leren kennen. 

 

Hoe zit de vereniging in elkaar?

LOSGIO leden stellen jaarlijks het beleid vast en kiezen het Algemeen Bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Het Algemeen Bestuur wordt gekozen voor de duur van twee jaar. Naast het Algemeen Bestuur zijn er een aantal commissies waar actieve aios aan deel kunnen nemen. Daarnaast nemen LOSGIO leden namens de aios deel aan verschillende opleidingscommissies van wetenschappelijke verenigingen en opleidingsinrichtingen. We hebben verder contact met andere aios verenigingen en de KNMG en nemen deel aan fora waar over de toekomst van de sociaal geneeskundige en de opleiding gesproken wordt, zoals het Platform Medisch Leiderschap en de Stuurgroep Kwaliteit Opleiding Sociale Geneeskunde. 

 

Structuur LOSGIO (PDF)