Bestuurswissel

Meertje Hallie (wetenschap), Evelien de Groot (penningmeester) en Caroline Yntema (communicatie) zullen het bestuur verlaten. Nikita van den Berge wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. Tijs Rutgers draagt het stokje aan haar over en zal het bestuur officieel in september verlaten. De overige bestuursleden behouden hun huidige positie.

 

Bestuursfunctie

Alle leden hebben het recht zich verkiesbaar te stellen voor bestuursfuncties. Mocht je belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dan kun je dit aangeven bij onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je eerst informatie willen hebben over de functie (inhoud, tijdsbesteding), neem dan contact op met het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Met een aantal aios hebben we op dit moment nog gesprekken om een bestuursfunctie in te vullen.

 

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 2023
3. Rol en organisatie LOSGIO
4. Jaarverslag 2023
5. Jaarrekening 2023
6. Verslag kascontrolecommissie 2023
7. Vaststellen begroting 2024
8. Wisselingen in het bestuur
9. Vooruitblik 3 jarenplan 24-26
10. Vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Google meet link voor ALV

Deelnemen via Google Meet: https://meet.google.com/ava-aidf-zap

 

Stukken ALV 16 mei 2024

Notulen ALV 2023

Jaarverslag 2023

Resultatenrekening 2023

Begroting 2024

Deel dit artikel: