Op 1 juni heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site bevat alle relevante informatie over de vier profielopleidingen op het gebied van Maatschappij & Gezondheid – jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, arts tuberculosebestrijding en arts medische milieukunde – plus de tweede fase-opleiding tot arts M&G. De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om online te solliciteren. Artsen die een opleiding tot arts M&G willen volgen, kunnen zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website. De sollicitatieperiode duurt tot en met 14 september.

 

Landelijk werkgeverschap

De instroom van artsen in de opleidingen arts M&G is onvoldoende om de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld te vervullen. Daarom heeft het ministerie van VWS een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Eén daarvan is dat aios (artsen in opleiding tot specialist) Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari 2019 in dienst komen van één werkgever, de SBOH. Dit ‘landelijk werkgeverschap’ is nu al gebruikelijk bij een groot aantal medisch specialismen zoals bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Vanaf 2019 is het landelijk werkgeverschap ook van kracht voor de profielopleidingen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde, en de hierbij horende tweede fase.

 

Het grote voordeel van landelijk werkgeverschap is dat aios in de nieuwe opleiding in en van meerdere opleidingssituaties kunnen leren. Het ministerie van VWS wil op deze manier, samen met de wetenschappelijke verenigingen van de vier profielen en de opleidingsinstituten NSPOH en TNO, de opleiding aantrekkelijker maken voor jonge artsen en hen motiveren om voor de sociale geneeskunde te kiezen.

 

Informatie over vier profielen, online solliciteren

Om (aankomende) aios te informeren over de veranderingen én om hen te informeren en inspireren, heeft Stichting SOGEON de website artsmg.nl gelanceerd. De site biedt informatie over de vier profielopleidingen en de tweede fase-opleiding tot arts M&G, plus antwoorden op de belangrijkste vragen die er leven. Via de website kunnen artsen bovendien solliciteren bij een van de opleidingsinstellingen.

 

Dé portal

De informatie op de site is tot stand gekomen in samenwerking met TNO, NSPOH, KAMG, GGD/GHOR, ActiZ en Losgio. De site wordt de komende periode verrijkt met onder andere ervaringsverhalen van aios en (profiel) artsen Maatschappij & Gezondheid. Artsmg.nl vervangt de huidige website artsmaatschappijengezondheid.nl en moet uiteindelijk dé portal worden voor alle (profiel)opleidingen in het domein M&G.

Deel dit artikel: