Het CGS sloot op 15 december 2017 een project van één jaar af om gender herkenbaar in vijf vervolgopleidingen te krijgen: huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij & gezondheid. Het project begon op 15 december 2016 onder leiding van Em. prof. dr. Toine Lagro-Janssen van het Radboudumc, met subsidie van ZonMw. 

 

Wetenschappelijke verenigingen

Naast het CGS, de Federatie Medisch Specialisten, KNMG, De Geneeskundestudent, VWS en OC&W waren de wetenschappelijke verenigingen van voornoemde vijf specialismen in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd. Door het project wordt nu in de vijf vervolgopleidingen aandacht besteed aan gender. Er is een checklist opgesteld om te bepalen in hoeverre er aandacht is voor gender in de opleiding tot geneeskundig specialist en er is een informatieve e-learning ontwikkeld om de kennis over genderverschillen verder te vergroten. Deze e-learning is vrij toegankelijk. De aanvraag voor accreditatie ervan loopt.

 

Het rapport eindigt met enkele aanbevelingen om de aandacht voor genderverschillen te vergroten, te verbreden en te verduurzamen. Het CGS is met ZonMw in overleg om te bezien in hoeverre een vervolg op dit project tot de mogelijkheden behoort.

 

Eindrapport

Het eindrapport ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen’ is te vinden op de website van de KNMG.

Deel dit artikel: