Aios die vanaf 1 januari 2019 starten met de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, komen automatisch in dienst van de SBOH. Dat besluit, dat alleen geldt voor aios die voor de profielen jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding of medische milieukunde kiezen, sluit aan op diverse veranderingen die de opleiding aantrekkelijker moeten maken.

 

Om de overgang van werkgeverschap in goede banen te leiden, hebben de LAD en SBOH een overeenkomst afgesloten, die ook is afgestemd met de verenigingen KAMG en LOSGIO. 

 

Het curriculum wordt zodanig aangepast, dat er mogelijkheden komen voor (klinische) stages, keuzestages en verbreding binnen het vakgebied. Ook wordt gewerkt aan de verdere academisering van de opleiding. Daarnaast moeten aios solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Verder is besloten dat aios niet langer in dienst komen van de instelling waar ze hun opleiding volgen, maar bij de SBOH. Er gaan dus gelijke arbeidsvoorwaarden gelden voor alle aios M&G; nu is dit nog afhankelijk van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd. De SBOH is ook werkgever van artsen die in opleiding zijn tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. Lees hier meer over de veranderingen en antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Voor wie geldt de overgang van werkgeverschap?

Het dienstverband bij de SBOH geldt voor alle artsen die vanaf 1 januari 2019 starten met een van bovengenoemde profielen in de opleiding M&G. Artsen die in 2018 of eerder zijn gestart met de opleiding, en uiterlijk in 2022 met de tweede fase van de opleiding beginnen, kunnen gedurende de volledige opleiding in dienst blijven van hun huidige werkgever. 

 

In de praktijk werken artsen vaak al enige tijd als basisarts voor een instelling (zoals een GGD of een jeugdgezondheidszorgorganisatie), voordat zij starten met de opleiding. Om te voorkomen dat deze artsen er qua arbeidsvoorwaarden op achteruitgaan bij de overstap naar de SBOH, geldt een garantieregeling. Ook artsen die na afloop van een (tijdelijk) dienstverband bij een dergelijke instelling overstappen naar de SBOH voor de tweede fase van de opleiding, komen in aanmerking voor deze garantieregeling.

 

Lees meer over wat dit per groep precies betekent in de overeenkomst.

 

Wat zijn verdere gevolgen?

Aios die straks in dienst komen van de SBOH, worden ook lid van de LAD; de SBOH betaalt de kosten van het lidmaatschap van zowel de wetenschappelijke vereniging als de LAD. Aios M&G kunnen daardoor profiteren van alle lidmaatschapsvoordelen van de LAD. Zo kunnen ze voor 20 uur per jaar kosteloos gebruikmaken van de juridische dienstverlening, bijvoorbeeld als ze in een opleidingsgeschil belanden of andere arbeidsvoorwaardelijke vragen hebben. Daarnaast komen ze onder de werkingssfeer van de Cao SBOH te vallen, waarover de LAD namens aios onderhandelt met de SBOH. Kijk voor meer lidmaatschapsvoordelen op de LAD-site

 

Tot slot …

Als iemand nu bij een GGD of jeugdgezondheidszorgorganisatie werkt en vanaf 2019 op verzoek van de instelling de opleiding tot arts M&G gaat volgen, komt hij in dienst van de SBOH. Het is mogelijk om dan met de instelling een zogeheten terugkeerafspraak te maken. De instelling betaalt gedurende de opleiding dan een terugkeerpremie aan de aios, die zich eraan verbindt na afronding van de opleiding weer in dienst te komen bij de instelling. 

 

Als artsen lid zijn van de LAD en ondersteuning nodig hebben bij de onderhandelingen met hun werkgever over de terugkeerafspraak, kunnen ze hiervoor terecht bij de juristen van het Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) van de LAD. 

Deel dit artikel: