Als sociaalgeneeskundigen weten we maar al te goed dat gezondheid van meer afhankelijk is dan alleen het wel of niet aanwezig zijn van ziekte. Helaas leidt oorlog altijd tot gezondheidsschade. Sociaalgeneeskundigen komen op voor de gezondheid van alle mensen en op ieder vlak. Wij veroordelen daarom de oorlog en de schendingen van mensenrechten en gezondheid die hiermee gepaard gaan. Hierin staan we niet alleen. Ook onze Europese collega’s denken er zo over. LOSGIO heeft zich daarom aangesloten bij het standpunt van Euronet MRPH. Het standpunt kun je hier lezen: Joint-Statement-Euronet.pdf.

Deel dit artikel: