Op 6 maart vindt de eerste algemene ledenvergadering (ALV) plaats van het LOSGIO. Deze wordt aansluitend op de AIOS-dag gehouden van 16:00 – 16:30 u bij de NSPOH te Utrecht. Alle leden van het LOSGIO zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen!

 

Het belangrijkste onderwerp van de vergadering is de bestuurswissel. Verder zullen het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 en begroting 2017 worden vastgesteld. De besluiten van de ALV worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemmingen over personen worden schriftelijk gedaan.

 

Bestuurswissel

Het volledige bestuur zal wisselen. Alle leden hebben het recht zich verkiesbaar te stellen voor de vacante bestuursfuncties. De volgende functies zijn beschikbaar:

 

  • voorzitter
  • vice-voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen bestuurslid (3x)

 

Kandidaten

De kandidaten voor de functies stellen zich hier aan u voor:

 

Sabine Bantjes

Kandidaat voorzitter

Ik stel mij beschikbaar voor de functie voorzitter van het LOSGIO. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als aios Maatschappij & Gezondheid 2e fase, profiel infectieziektebestrijding. In 2016 ben ik algemeen bestuurslid geweest van het interim bestuur van het LOSGIO. 

 

De publieke gezondheidszorg vind ik een prachtig vakgebied, die bestaat uit een veelkleurige en veelzijdige beroepsgroep. Onze beroepsgroep kan een belangrijke rol spelen in de preventieve geneeskunde van de toekomst. Ik zie daarom voor het LOSGIO, als toekomstig voorzitter, een mooie toekomst waarin wij aios en beroepsgroepen kunnen verbinden én inspireren!

Lilian van der Ven

Kandidaat vice-voorzitter

Mijn naam is Lilian van der Ven en ik stel mij beschikbaar voor de functie vice-voorzitter van het LOSGIO.

 

Ik werk als jeugdarts bij de GGD Flevoland in Almere. Toen ik in 2015 begon aan de eerste fase van de opleiding tot arts M&G, ben ik actief geworden in het LOSGIO. In 2016 ben ik vice-voorzitter geworden van het interim bestuur. Ik heb me in die rol beziggehouden met het opzetten en versterken van externe relaties, zowel nationaal als internationaal. Ik heb het LOSGIO in de afgelopen jaren zien uitgroeien tot een steeds meer professionele, ambitieuze en enthousiaste vereniging en ik kijk ernaar uit om deze lijn het komende jaar voort te zetten!

Anne-Marie Keuning

Kandidaat secretaris

Mijn naam is Anne-Marie Keuning. Ik stel mij beschikbaar voor de functie van secretaris van het LOSGIO.

 

Ik werk bij de GGD regio Utrecht als jeugdarts. De sociale geneeskunde is erg in beweging. Het LOSGIO vertegenwoordigd de AIOS en verbindt de verschillende profielen. Dit is belangrijk voor de toekomst van ons vak. Goede communicatie speelt een belangrijke rol en vindt ik persoonlijk altijd erg prettig, hierin zie ik een duidelijke rol voor mij als toekomstig secretaris.

Ireen Feenstra

Kandidaat penningmeester

Via deze weg wil ik mezelf graag voorstellen als beschikbare kandidaat voor de functie van penningmeester van het LOSGIO.

 

Ik ben Ireen Feenstra en na een aantal omzwervingen binnen o.a. de psychiatrie en collega-GGD’s werk ik sinds april vorig jaar als jeugdarts in Tilburg. Een prachtig vak, omdat je regelmatig een stap buiten de spreekkamer zet en kan bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit jaar ga ik ook met de opleiding starten bij TNO in Eindhoven en het LOSGIO vind ik een inspirerende manier om ook buiten het opleidingsinstituut betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van de sociaal geneeskundige opleidingen en de ontwikkelingen binnen de vakgebieden.

 

Met mijn ervaring als bestuurslid Externe Betrekkingen & PR bij de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen tijdens mijn studie zou ik graag mijn steentje willen bijdragen aan de organisatie van het LOSGIO.

Nienke van den Berg

Kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Nienke van den Berg en ik stel mij beschikbaar voor de functie algemeen bestuurslid van het LOSGIO.

 

In het dagelijks leven werk ik als aios Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding, en als docent Public Health. De komende bestuursperiode wil ik mij inzetten voor onderwijs en opleidingen. Het LOSGIO wil alle aios publieke gezondheid vertegenwoordigen en heeft daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van de arts van de toekomst. Een professionele, solide en enthousiasmerende opleiding vormt daarvoor de basis.

Fenne de Kok

Kandidaat algemeen bestuurslid

Ik ben in opleiding tot verzekeringsarts. Als algemeen bestuurslid binnen het LOSGIO wil ik graag bijdtagen aan de verzekeringsgeneeskundige kant van de maatschappelijke vraagstukken die er spelen in de (sociale) geneeskunde. Tevens vind ik het belangrijk dat aios als jonge professionals zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en bij kunnen dragen aan de toekomst van ons vakgebied.

Kevin de Decker

Kandidaat algemeen bestuurslid

Mijn naam is Kevin De Decker en ik stel mij beschikbaar voor de functie algemeen bestuurslid/contactpersoon NVVG.

 

Na mijn werk als arts bij de trombosedienst en de spoedeisende psychiatrie heb ik begin 2014 voor verzekeringsgeneeskunde gekozen vanwege de maatschappelijke rol als arts en de breedheid van het vak. Sinds 2014 zet ik mij daarbij in voor het bestuur van het A(N)IOS Netwerk. Sinds 2016 ben ik daarnaast actief in het NVVG bestuur om mij verder in te zetten voor het vak. Vanuit deze rol zou ik graag deelnemen aan het Losgio om zo meer verbinding te leggen tussen de verschillende specialisme binnen de sociale geneeskunde. Mijn motto is namelijk: ‘Breng mensen bij elkaar, want het leven is ontmoeting.

 

Bestuursfunctie

Mocht je ook belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dan kun je je belangstelling schriftelijk kenbaar maken tot maandag 6 maart 13:00 bij de secretaris van het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je eerst informatie willen hebben over de functie (inhoud, tijdsbesteding), neem dan contact op met het huidige bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Stukken ALV 6 maart

Agenda

Jaarverslag 2016

Begroting 2017

Verklaring kascommissie

 

Borrel

Na de ALV zal er een borrel plaatsvinden bij de NSPOH.

Deel dit artikel: