Bestuurswissel

Anne-Marte Jongbloed-Telgenhof (secretaris), Koen Gorgels (penningmeester) en Heleen (communicatie) zullen het bestuur verlaten. Evelien de Groot, Willemijn Timmerman en Caroline Yntema worden door het bestuur voorgedragen als nieuwe penningmeester, secretaris en bestuurslid communicatie. De overige bestuursleden behouden hun huidige positie.

 

Bestuursfunctie

Alle leden hebben het recht zich verkiesbaar te stellen voor bestuursfuncties. Mocht je belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, dan kun je dit aangeven bij onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je eerst informatie willen hebben over de functie (inhoud, tijdsbesteding), neem dan contact op met het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 2022
3. Rol en organisatie LOSGIO
4. Jaarverslag 2022
5. Jaarrekening 2022
6. Verslag kascontrolecommissie 2022
7. Vaststellen begroting 2023
8. Wisselingen in het bestuur
9. Jaarplan 2023
10. Vacatures
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Teams link en inloggegevens

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVkYTJkZDctOTBiNS00OTc4LWI0ZmItNmNmZDkyZDQyNzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277850b1d-bd8f-4ede-a60f-0d19425f5fb8%22%2c%22Oid%22%3a%2283b32847-9a5a-451a-8703-e8aea000d03b%22%7d

 

Vergadering-id: 394 764 603 039

Wachtwoordcode: urxJ66

 

Stukken ALV 11 mei 2023

Notulen ALV 2022

Jaarverslag 2022

Resultatenberekening 2022

Begroting 2023

Deel dit artikel: