Binnen het proeftuinproject van het programma De Werkende Centraal hebben we mogelijkheden voor onderzoeksstage(s) voor aios BG of VG.

 

Achtergrond

Het centrale thema in dit onderzoeksprogramma is “de chronisch zieke werkende centraal”. Dit sluit aan bij nieuwe gedachten rondom het begrip gezondheid (Huber). De werkende centraal stellen, betekent een andere rol voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Die rol gaat over hoe zij werkenden met een chronische ziekte kunnen ondersteunen in het kunnen invullen van de begrippen ‘vermogen om je aan te passen’ en ‘voeren van eigen regie’. Veel werkenden met een chronische ziekte die in hun werk tegen hun gezondheidsproblemen oplopen, behoren tot een kwetsbare groep als het gaat om aanpassingsvermogen en voeren van eigen regie.  Zij hebben hierbij ondersteuning nodig. Dit onderzoeksprogramma richt zich op de vraag hoe bedrijfs- en verzekeringsartsen geschoold en ondersteund kunnen worden om hun rol in deze te kunnen invullen.

 

Inhoud van het onderzoeksprogramma

In vier verschillende deelprojecten is invulling gegeven aan de veranderende rol van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen in het kader van aanpassingsvermogen en voeren van eigen regie van de werk(zoek)ende. Hieronder een korte toelichting per deelproject:

 

1) ondersteuning door bedrijfsarts van belangrijke stakeholders in de werkomgeving (zoals HR en management) in de rol van adviseur op organisatieniveau. In dit project is een participatieve aanpak op organisatieniveau ontwikkeld om ervoor te zorgen dat werkenden met een chronische ziekte minder drempels ervaren en zich meer gesteund voelen in het voeren van eigen regie binnen de eigen werkomgeving ter voorkoming van werkuitval (VUmc);

 

2) het betrekken van persoonlijke overtuigingen en cognities van de werkende in de spreekkamer van bedrijfs- of verzekeringsarts door deze te herkennen en als deze de werkhervatting in de weg staan, weten op welke manier de bedrijfs- of verzekeringsarts de werkende kan ondersteunen in het wegnemen van die blokkade om daarmee de regierol die de werkende heeft bij werkbehoud of terugkeer naar werk te ondersteunen (AMC);

 

3) de ontwikkeling en validering van een methodiek voor bedrijfs- en verzekeringsartsen om de invloed van naasten in kaart te brengen en om te weten hoe zij een positieve invloed van naasten kunnen faciliteren om werkenden beter te ondersteunen bij het omgaan met (chronische) ziekte en het voeren van eigen regie (UMCG);

 

4) een praktijkgerichte proeftuin om (deel)resultaten en (half)producten uit de drie bovenstaande deelprojecten te testen of door te ontwikkelen. De proeftuin is bedoeld als procesaanpak om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de verschillende projecten zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk en ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast.

 

Binnen het proeftuinproject zijn er mogelijkheden voor aios voor het doen van wetenschappelijk onderzoek . Hierbij kan gedacht worden aan:

 

1. Evaluatie van de ontwikkelde trainingen als onderwijs binnen het Geneeskunde curriculum en/of de medische vervolgopleiding BG/VG. Dit betreft evaluatie van survey data en doorontwikkeling van het onderwijs.

 

2. Inzicht krijgen in het effect van de ontwikkelde kennisproducten met trainingen en e-learning op begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Dit betreft exploratief kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van werkenden c.q. cliënten met een chronische ziekte.

 

3. Doorontwikkeling van de kennisproducten voor betere voorbereiding van de werkende c.q. cliënt zelf binnen het proces van begeleiding en beoordeling bij arbeidsgerelateerde problematiek door chronische ziekte. Dit betreft kwalitatief onderzoek met co-creatie met de cliënt

 

4. Haalbaarheid studie van een e-learning module voor het betrekken van naasten bij begeleiding en beoordeling van werkenden met een chronische ziekte. Dit betreft een kwalitatieve interview studie aan de hand van het feasibility raamwerk van Bowen et al.

 

5. De ervaringen van werkenden met een chronische ziekte met betrekking tot zelfredzaamheid en eigen regie in een organisatie met focus op preventie van werkuitval door de participatieve aanpak op organisatieniveau. Dit betreft een kwalitatieve interview studie.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een onderzoekstage binnen het proeftuinproject, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel dit artikel: