Tijdens het aioscongres op 23 maart zou zoals gebruikelijk ook de jaarlijkse ALV van het LOSGIO plaatsvinden, traditioneel het moment waarop het nieuwe bestuur officieel van start gaat. Helaas konden het congres en daarmee de ALV op dit moment niet doorgaan. Statutair hebben we als bestuur echter een aantal verplichtingen richting onze leden waaraan we graag alsnog willen voldoen. We vragen je daarom enkele minuten van je tijd om middels een enquête alsnog je stem uit te brengen.

 

De enquête vind je hier, de bijbehorende stukken vind je hieronder. De deadline voor het invullen van de enquête is 10 april 2020. 

 

Bestuurswissel

Lilian van der Ven (voorzitter), Lianne Schouten (secretaris) en Fenne de Kok (algemeen bestuurslid) zullen het bestuur verlaten. Louis Dukker en Vionne van der Borden blijven aan, maar in een andere functie. Arne Koole en Tijs Rutgers blijven aan in dezelfde functie. Annemarie Bolt en Heleen ten Bruggencate willen graag toetreden tot het bestuur. 

 

 

Stukken ALV 23 maart

Notulen ALV 2019

Jaarverslag 2019

Resultatenrekening 2019

Verklaring kascommissie 01 (beschikbaar op aanvraag)

Verklaring kascommissie 02 (beschikbaar op aanvraag)

Begroting 2020

Deel dit artikel: